Disclaimer

Ondanks het feit dat de grootste zorg is betracht ten aanzien van de samenstelling en weergave van de informatie, aanvaardt Schotvangerverhuur geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele onvolkomenheden die zich kunnen voor doen op onze site. Wij stellen het wel zeer op prijs als u eventuele onvolkomenheden aan ons meldt.

met vriendelijk groet,
fam. Schotvanger